POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary Elektryczne

Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych:

 • Pętla zwarcia
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych
 • Pomiar instalacji odgromowych – rezystancja uziemienia
 • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych 3 fazowych
 • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych 1 fazowych
 • Pomiar stanowiska pracy – natężenia oświetlenia
 • Pomiar oświetlenia awaryjnego – długość zadziałania
 • Pomiar oświetlenia awaryjnego – natężenie oświetlenia
 • Pomiar wyłącznika przeciwpożarowego
 • Pomiar urządzeń spawalniczych i innych elektro- narzędzi
 • Przegląd transformatorów

Tabela częstotliwości wykonywania pomiarów elektrycznych

Pomieszczenia:Sprawdzenie 
rezystancji izolacji
Sprawdzenie skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej
O wyziewach żrącychrokrok
Zagrożone wybuchemrokrok
Otwarte pomieszczenia5 latrok
Pomieszczenia wilgotne5 latrok
Pomieszczenia gorące (wieksze niż 35 ºC)5 latrok
Zagrożone pożaremrok5 lat
Stanowiące zagrożenie dla ludzi (użytku publicznego)rok5 lat
Zapylane5 lat5 lat
Pozostałe5 lat5 lat