INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja Odgromowa

Prawo Budowlane nakłada obowiązek stosowania instalacji odgromowych:

1.       Budynków mieszkalnych w zabudowie rozproszonej wyższych niż 15 metrów i o powierzchni większej niż 500 m2

2.       Budynków mieszkalnych wykonanych lub krytych materiałami łatwopalnymi

3.       Budynków mieszkalnych usytuowanych w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania burzowe, np. Wzgórza (tzw. wskaźnik zagrożenia piorunowego wyliczany według zasad zawartych w Normach)

Projektujemy, wykonujemy, naprawiamy i modernizujemy instalacje odgromowe na terenie: CAŁEGO KRAJU!