Strona główna

Działamy na terenie całej Polski. Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane,  kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji, pomiary elektryczne,badania trafostacji, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy i inne. Każdy przegląd budynku zakończony jest protokołem sporządzonym przez uprawnione osoby.

Współpracują z nami:Właściciele i Zarządcy:
Spółdzielnie Mieszkaniowe – hoteli i pensjonatów
Zarządcy Nieruchomości – basenów
Wspólnoty Mieszkaniowe – budynków użytkowych
Urzędy Miast i Gmin – budynków użyteczności publicznej
Szkoły i Przedszkola – budynków komercyjnych i biurowych
– budynków produkcyjnych
– hal i magazynów
– domów jednorodzinnych